Вид публикации: Статии

Обезщетение при закъснял полет. Какви са ни правата? Как можем да се възползваме? Прочетете

Да се въоръжим с търпение преди всяко пътуване е повече от важно. От дългите опашки по границите до безкрайното чакане на летищата – ситуациите, в които някой тества търпението ни, са много. Имайки предвид, че, полетите само в Европа за един ден са около 30000, не се учудвам, че грешки могат да станат. Въпреки това, […]

Прекратяване на трудов договор при уволнение, напускане и какви права имаме? (обезщетени, закрила и др.)

Съществуват разнообразни начини за прекратяване на трудови договори. По-нататък ще се спрем на най-често прилаганите форми и правата и задълженията, които те пораждат за работодателя и служителя. Първо, независимо от формата на прекратяване, служителят винаги имам право да получи следното: – трудово възнаграждение за всеки отработен ден; – парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, […]

Внимание шофьори! Вижте последните изменения на Закона за движение по пътищата и готвените други мерки за борбата срещу войната по пътищата!

Закон за движение по пътищата

    Законово регламентирани са проверките от патрулки с камери През последните години почти целия автопарк на КАТ бе оборудван с камери и микрофони, които трябва да заснемат проверката като гаранция срещу корупционни практики. Често обаче катаджиите паркираха така полицейските коли, че те бяха извън обхвата на камерите. Сега изрично се записа в закона, че […]

Каква е гаранцията на стоките, които закупуваме като потребители? 1, 2 години? Прочетете, за да се информирате

Какво е законова гаранция? Потребителските закони осигуряват ефективна защита на икономическите интереси на по-слабата страна – потребителя. Законовата гаранция е специфична правна фигура, която вменява редица задължения на продавача и дава на потребителя еквивалентните им права. Тя е вмененото по силата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) задължение на продавача до две години от доставянето на стоката […]

Прекратяване на договор с мобилен оператор преди края на договора. Какво следва?

Какво представлява договорът с мобилен оператор? Договорът с мобилен оператор представлява съглашение между потребител и оператор, който се задължава да ни предоставя определена услуга за определена цена, която ние му дължим. Договорът е граждански, което означава, че могат свободно да се уговорят условията по него, стига само те да отговарят на нормативата уредба в закона […]

Неизбежна отбрана! Какво означава и как да я разберем.

Какво точно представлява неизбежната отбрана? Чл. 12, ал. 1 от НК гласи: „Не е общественоопасно деянието, което е извършено при неизбежна отбрана – за да се защитят от непосредствено противоправно нападение държавни или обществени интереси, личността или правата на отбраняващия се или на другиго, чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели.“ Тоест? […]

Какво да правя когато съм станал жертва на престъпление?

Какво е това – престъпление? Преди всичко първо следва да си отговорим дали сме наистина станали жертва на престъпление или е извършено просто нарушение. Определението за престъпление е дадено в Наказателния кодекс, според който престъпление е това общественоопасно деяние – действие или бездействие, което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо. Всички […]

Колко е дълга давността за глобите в КАТ? Как тече? За кои глоби се отнася? Прочети, за да разбереш. + Видео

Какво е давността? Давността при административните нарушения е, най-общо казано, изтичането на определен в закона период, през който органът, който трябва да наложи административно наказание и да го изпълни бездейства, вследствие на което се погасява правото му на това, а за мен възниква право да се позова на това негово бездействие в моя полза. Давността с […]

Как да обжалвам глоба, акт или наказателно постановление? Какво означават?

Вие сте получил наказателно постановление защото сте извършил нарушение на ЗДвП или някаква друга наредба, възможно е също така да смятате, че не вие сте бил извършил нарушението, а някой друг.    Както и да е, във всеки случай вие имате право да обжалвате в определения срок. Няма значение какво пише в някои архаични разпоредби […]

Какви са нашите права и задължения при спиране за проверка от КАТ?

Знаем ли правата и задълженията си при проверка от КАТ Първите отличителни белези на служителите на МВР, са по униформите им.  Униформата на служителите на МВР е тъмно син цвят, някой имат и жълта светлоотразителна жилетка. Задължителна е и маркировка на стоп-палката и надпис върху автомобила на служителите на реда „Полиция” или „Пътна полиция”. Възможно […]

This function has been disabled for Правна помощ.