Вид публикации: Лекции юридическа правоспособност

Част 2. Гражданскоправни производства

ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ПРОИЗВОДСТВА   Предявяване на иск. Действия на съда по проверка  на допустимостта и редовността на исковата молба. 10   За да възникне исков процес, не е достатъчно да съществува правото на иск. Нужно е то да бъде надлежно упражнено чрез редовното предявяване на иска. Това става във формата на писмена искова молба. Устен иск […]

Част 3. Наказателноправни производства

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ПРОИЗВОДСТВА   Образуване на досъдебно производство. Привличане на обвиняем. Определяне на мярка за неотклонение и други мерки за процесуална принуда. Форма и съдържание на актовете за образуване на производството, привличането и определяне на мерки за процесуална принуда. Отказ за образуване и обжалване. 27   Образуване на досъдебно производство. Досъдебното производство се състои от: стадии […]

Част 1. Организация на дейността на органите на съдебната власт

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ   Конституционни основи на съдебната власт. Закон за съдебната власт – основни положения. 1   Конституционни основи на съдебната власт. Съвременната демократична държава е немислима без съдебна власт. Монтескьо казва, че съдебната власт е невидима. Това е така защото нейната функция стои встрани от ежедневието на […]

This function has been disabled for Правна помощ.