ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г.)

ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 […]

Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) В сила от 01.03.2008 г.Приета с ПМС № 38 от 27.02.2008 г. Обн. ДВ. бр.22 от 28 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., изм. ДВ. бр.35 от 2 Май 2017г.  […]

Историята на българската държава и право – кратки

Литература: Михайл Андреев и Димитър Ангелов – История на българската държава и право – 1986 г. Димитър Токушев – История на новобългарската държава и право – София 2001 г. Фани Милкова 1 в. Предмет, метод и система на историята на българската държава и право ИБДП е сложна дисциплина. Изследването на един голям фактически материал, което […]

Историята на българската държава и право

Въпросник по История на българската държава и право I курс; I семестър, Юридически факултет СУ, Право 1) Предмет, метод и периодизация на Историята на българската държава и право 2) Понятие и класификация на изворите за средновековната история на българската държава и право. Законодателството на хан Крум 3) Отговорите на папа Николай I по запитванията на […]

ВСЕОБЩА ИСТОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

ВСЕОБЩА ИСТОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ЛЕКЦИИ НА СУ ПОЛИТИКО-ПРАВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ИСЛЯМА Източник на политически и правни идеи в исляма на първо място е основната тяхна свещенна книга Коранът. По същество представлява един запис на различни проповеди и наставления, за които се смята, че са изказани от пророка Мохамед. ТОва на първо място, на […]

Римско частно право – Втори вариант на лекции

РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО Предмет на дисциплината.Методи за изучаването на Римското частно право /РЧП/.Периодиза- ция на римската правна история.    Предмета на изучаване е РЧП в процеса на неговото развите през времето от началота на 1-ви век на настоящата ера до средата на V!-ти век.Период, през който се оформя като цялостна и най-съвършена форма на  право […]

Римско наследствено право

                     Наследствено право В най-древната епоха от развитието на човешкото общество проблемът за наследяване въобще не се е поставял. В родовото общество, всички блага били в общо ползване. Те съставяли колективна собственост на рода. Затова именно след смъртта на един от членовете на рода не се поставял никакъв въпрос за съдбата на родовото имущество. То […]

Лекции по римско частно право

ВЪПРОСНИК ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО СУ, ЮФ, Право – I курс, II семестър 1) Предмет на дисциплината. Методи за изучаването на римското частно право. Извори – критерии за класификация. Периодизация на римската правна история. 2) Източници на правото. Системи на действащото право. 3) Основни периоди в развитието на римската юриспруденция. 4) Царски период. Република. Архаично […]

Как да бракуваме автомобила си?

Старият Ви автомобил Ви е служил дълго и достойно, но е дошло време да се разделите с него. За целта се налага да го бракувате, но не сте сигурни какви документи са Ви необходими и къде да ги подадете, за да осъществите целта си. Как извършва дерегистрация на лек автомобил? Въоръжавате се с търпение и започвате […]

Всичко, което трябва да знаем за електронните винетки-как се купуват, какво правим със старите и т.н.

От днес в България се въвежда електронна винетка за ползване на платената пътна мрежа, напомня Агенция „Пътна инфраструктура“. За тежкотоварните автомобили над 3,5 тона е-винетките ще са валидни до 15 август 2019 г. включително. От 16 август 2019 г. за тях се въвежда тол като съвременен начин за събиране на такси. От началото на продажбата на […]