Десетки оплаквания от събирачи на дългове – колекторски фирми

Търсене на дългове, погасени по давност, злоупотреба с лични данни и най-вече с телефонен тормоз, заплахи и дори посещения на място. Юристите отчитат огромен наплив от оплаквания срещу колекторски фирми, информира NOVA. В репортаж телевизията разказва историята на Камен Петров, който в края на годината (2018) разбира, че е длъжник, след като банковата му сметка е запорирана. „Дойде […]

ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г.)

ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 […]

Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) В сила от 01.03.2008 г.Приета с ПМС № 38 от 27.02.2008 г. Обн. ДВ. бр.22 от 28 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., изм. ДВ. бр.35 от 2 Май 2017г.  […]

Историята на българската държава и право – кратки

Литература: Михайл Андреев и Димитър Ангелов – История на българската държава и право – 1986 г. Димитър Токушев – История на новобългарската държава и право – София 2001 г. Фани Милкова 1 в. Предмет, метод и система на историята на българската държава и право ИБДП е сложна дисциплина. Изследването на един голям фактически материал, което […]

Историята на българската държава и право

Въпросник по История на българската държава и право I курс; I семестър, Юридически факултет СУ, Право 1) Предмет, метод и периодизация на Историята на българската държава и право 2) Понятие и класификация на изворите за средновековната история на българската държава и право. Законодателството на хан Крум 3) Отговорите на папа Николай I по запитванията на […]

ВСЕОБЩА ИСТОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

ВСЕОБЩА ИСТОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ЛЕКЦИИ НА СУ ПОЛИТИКО-ПРАВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ИСЛЯМА Източник на политически и правни идеи в исляма на първо място е основната тяхна свещенна книга Коранът. По същество представлява един запис на различни проповеди и наставления, за които се смята, че са изказани от пророка Мохамед. ТОва на първо място, на […]

Римско частно право – Втори вариант на лекции

РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО Предмет на дисциплината.Методи за изучаването на Римското частно право /РЧП/.Периодиза- ция на римската правна история.    Предмета на изучаване е РЧП в процеса на неговото развите през времето от началота на 1-ви век на настоящата ера до средата на V!-ти век.Период, през който се оформя като цялостна и най-съвършена форма на  право […]

Римско наследствено право

                     Наследствено право В най-древната епоха от развитието на човешкото общество проблемът за наследяване въобще не се е поставял. В родовото общество, всички блага били в общо ползване. Те съставяли колективна собственост на рода. Затова именно след смъртта на един от членовете на рода не се поставял никакъв въпрос за съдбата на родовото имущество. То […]

Лекции по римско частно право

ВЪПРОСНИК ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО СУ, ЮФ, Право – I курс, II семестър 1) Предмет на дисциплината. Методи за изучаването на римското частно право. Извори – критерии за класификация. Периодизация на римската правна история. 2) Източници на правото. Системи на действащото право. 3) Основни периоди в развитието на римската юриспруденция. 4) Царски период. Република. Архаично […]

Как да бракуваме автомобила си?

Старият Ви автомобил Ви е служил дълго и достойно, но е дошло време да се разделите с него. За целта се налага да го бракувате, но не сте сигурни какви документи са Ви необходими и къде да ги подадете, за да осъществите целта си. Как извършва дерегистрация на лек автомобил? Въоръжавате се с търпение и започвате […]