Как да си върнем парите от Гражданската отговорност при ЗД „ОЛИМПИК“? Статия със съдействието на адвокат*

Какво ще се случи след фалита на застрахователното дружество „Олимпик“?

 

Заплатените премии за неизтеклата част на застрахователните договори с компанията, които ще бъдат прекратени, подлежат на връщане в рамките на последващото производство по несъстоятелност, което ще се проведе според законодателството на Република Кипър. 

    Какво представлява производството по несъстоятелност?

Такова производство се образува когато едно търговско дружество- в нашия случай – „Олимпик“ не може да покрие своите загуби и обяви фалит (този фалит може лесно да се обясни от изкуствено занижените нива на застрахователни премии, които събират)

Един такъв фалит, за да бъде обезпечен следва процедурата по несъстоятелност, която гарантира правата ни като кредитори, как можем да възстановим своите вземания, платени премии и в какъв размер.


    Процедурата по несъстоятелност на Застрахователна компания „Олимпик“ може да отнеме години, обясни пред Дарик Пепа Деведжиева, директор на клона на дружеството в Пловдив.
 
    „Които са си платили застраховките, могат да получат обезщетение. Т.е. да им се върнат парите за неусвоения период от време по полиците. Това ще се случи, когато съдът в Кипър назначи синдик, който ще дойде в България и ще си назначи екип, с който ще работи. Аз не мога да кажа синдикът кога и как ще процедира, за да възстанови парите на хората“, обясни Деведжиева.  

Този синдик, ще бъде лицето, което ще издири клиентите на фалиралото дружество, които са сключили полици и ще ги определи в списък. Впоследствие при развититето на производството, премиите. които са заплатени ще бъдат възстановени. Всичко това обаче ще се проточи във времето като се има предвид, че потърпевшите от фалита на „Олимпик“ са 275 000 души.

адвокат Георги Костов, натисни за връзка

 

This function has been disabled for Правна помощ.