Как да обжалвам глоба, акт или наказателно постановление? Какво означават?Вие сте получил наказателно постановление защото сте извършил нарушение на ЗДвП или някаква друга наредба, възможно е също така да смятате, че не вие сте бил извършил нарушението, а някой друг. 

 

Както и да е, във всеки случай вие имате право да обжалвате в определения срок. Няма значение какво пише в някои архаични разпоредби в законите (така например в Закона за движение по пътищата пишеше, че глоби с фиш до 50 лв не подлежали на обжалване… Пълни глупости!), вие имате право на защита и го упражнявате по свое усмотрение.

Все пак ние сме длъжни да ви споделим най-важната и основна информация свързана с наказателните постановления и актове, която ще ви е изключително полезна.

При извършено нарушение на вас ви се съставя Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) или казано му по нашенски – просто акт. Това може да се случи във вашо присъствие, вашо неприсъствие или въпреки вашето неудобрение. Казвам отново- това, че решите да не подпишете акта не го прави невалиден и не трябва да ви успокоява.

Органът на реда , в повечето случаи- катаджията се сдобива със свидетел, който описва в акта, че вие сте бил уведомен и не сте искали да си го получите или подпишете.

 

След съставения акт, който впрочем, трябва да съдържа редица реквизити, за да бъде редовен, в това число: дата, подпис на актосъставителя, правилно описано нарушена разпоредба, писмена форма, подпис и име на свидетел/свидетели ако има нужда от такива и прочие.

След това вие имате 3-дневен срок да изразите вашите бележки спрямо акта, това можете да направите още пред органа, който ви е съставил акта. Тези бележки са свързани с пояснения, които искате да представите като например: липса на знак оказващ предупреждение, развалена светофарна уредба и т.н. Този срок не трябва да се обърква със срока за обжалване!

Впоследствие на базата на АУАН, който ви е издаден. Горестоящият орган е длъжен да прегледа акта заедно с бележките, които сте изпратили или написали в самия акт и да реши дали да: 1. издаде наказателно постановление, 2. да не реши да издаде наказателно постановление.

Вече въпросното наказателно постановление подлежи на обжалване, а не самият Акт. Това е от особена важност тъй като ако сбъркате ще се окаже, че сте си губили времето напразно.

Важно е да знаем, че срокът за обжалване на Наказателното постановление е 7- дневен от датата на получаването на самото постановление, а не от неговото съставяне. Това ще рече, че ако постановлението е издадено от органа на 01.06.2017г., но сме го получили по пощата чак на 01.08.2017г. нашият срок започва да тече от август месец, а не от юни.

Имайте предвид, че когато обжалвате постановлението не е нужно да го плащате докато не се произнесе Районният съд. Ако го платите, това ще означава, че сте се „съгласили“ с наказанието си и няма смисъл от обжалване.Вие или ваш упълномощен адвокат депозирате вашата жалба в в регистратурата на административнонаказателния орган, който ми е издал постановлението. Както във всеки друг случай, когато подавам жалба, молба или каквото и да е писмено изявление, не забравям да си поискам и входящ номер. Това е гаранция, която ви помага при евентуален спор ако вашата жалба се „изгуби“ и срокътза обжалване впоследствие изтече. Административнонаказателният орган служебно препраща жалбата ми в 7-дневен срок до съответния районен съд в района, където е констатирано нарушението (ако нарушението е извършено в чужбина, компетентен е Софийски районен съд). Прилага и съпроводително писмо към жалбата с доказателства в подкрепа на обжалваното постановление.

Тук вече процедурата по провеждане на наказателното съдопроизводство е твърде широка, обемиста и специална за всеки вид случай затова ще ви кажем само главните причини поради, които можете да обжалвате вашето наказателно постановление.

Това са:

  • липса на компетентност;
  • неспазване на установената форма;
  • съществено нарушение на административнопроизводствени правила;
  • противоречия с материалноправни разпоредби;
  • несъответствие с целта на закона.

Важно!

 

Нашият екип прави задълочени изследвания в тази сфера. Тъй като ако имате казус, за който се нуждаете от помощ, можете да използвате нашата безплатна онлайн форма за контакти. Ние ще ви окажем възможно най-бързо и коректно съдействие свързано с вашия спор. Друго, което можем да ви предложим е платена пакетна услуга включваща изготвяне на жалба, консултация, предоставяне на правна литература свързана с вашия казус и месечен абонамент за юридическо съдействие от нашите юристи. Вие може да видите нашите предложения тук.

                              Безплатна помощ       

 

Тази статия е публикувана в Статии. Натиснете, за да я добавите като отметка натисни.

This function has been disabled for Правна помощ.