Какви са нашите права и задължения при спиране за проверка от КАТ?

Знаем ли правата и задълженията си при проверка от КАТ

Първите отличителни белези на служителите на МВР, са по униформите им. 
Униформата на служителите на МВР е тъмно син цвят, някой имат и жълта светлоотразителна жилетка. Задължителна е и маркировка на стоп-палката и надпис върху автомобила на служителите на реда „Полиция” или „Пътна полиция”. Възможно е да бъдете спрени и от други служители на МВР с униформени надписи “Охранителна полиция”, “Гранична полиция” и т.н.
За да сме сигурни, че пътните полицаи ни спират правилно, то те трябва да са спазили следните изисквания:

  • да заемат видимо място, а не да са скрити зад завои, храсти, дървета, билбордове и т.н.
  • да подават сигнал със стоп-палка, а през нощта е възможно да описват полукръг с червена светлина. Сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се полицейски автомобил или мотоциклет.
  • да се представят, като се идентифицират с име и звание, а при поискване от страна на шофьора, да покажат полицейските знаци по себе си и служебната си карта;
  • да са на осветено място, когато проверката се извършва през нощта и служебният им автомобил да е с включени сини сигнални лампи.

В случай, че някой от тези правила за проверка не са спазени, служителите на КАТ подлежат на дисциплинарна отговорност, а процедурата е опорочена. В тези случаи може в акта или на друг лист, да се напише възражение за начина, по който са ви спрели.
Ако не предявите възраженията си в акта, то имате 3-дневен срок да го направите пред органа, който го е издал. Другата възможност за оспорване на действията на пътните полицаи е като обжалвате наказателното постановление на КАТ пред съответния районен съд.Проверка на шофьора, документите му и обиск

В Закона за движение по пътищата, в Правилника за прилагането му, както и в Закона за МВР е регламентирана контролната функция на „КАТ – Пътна полиция“ за безопасност и спазване на правилата за движение по пътищата. При проверка на редовността на документите ни, органите на реда са овластени да проверяват само:

  • документи за самоличност: лична карта или паспорт при задграничните пътувания
  • свидетелство за управление на МПС, контролен талон, а в случаите, в които е бил взет от КАТ, се представя препис от акта за констатираното административно нарушение, за което е бил задържан талона
  • документи за регистрационния талон на превозното средство, за сключена застраховка „Гражданска отговорност” на автомобила и талон от годишен технически преглед;
  • удостоверителни стикери, залепени на предното стъкло на колата, платена винетна такса за извънградски пътища, стикер за преминат технически преглед и за „Гражданска отговорност”.

В случаите, в които „Пътната полиция“ иска да направи обиск на шофьора или пътниците в автомобила, проверка на лични вещи и на превозното средство, полицаят е длъжен да състави протокол, подписан от него, от един свидетел и от проверяваното лице.
Този вид проверка става само в посочените от закона случаи, а не произволно. Например при наличие на данни, че проверяваното лице е извършило престъпление или друго нарушение на обществения ред, или при данни, че носи опасни и/или забранени за притежание предмети. В този случай, проверката не е свързана пряко с правилата за движение по пътищата, затова без колебание можете да пиискате обяснение и правни основания за обиска, както и задължителното изготвяне на протокол с вписани подробно причините за претърсването.
При личен обиск, извършено от лице от противоположния пол, то проверявания може да възрази. Обискът на МПС е задълбочен, щателен оглед на купето, багажника и други места в автомобила, за които се изисква предварително издадена разрешителна заповед. Обиск на МПС без издадена заповед има само в 2 случая – когато лицето е задържано, или ако има неоспорими доказателства, че укрива предмет, обект на престъпление.
Проверки за алкохол

Проверките на „Пътна полиция“ за съдържание на алкохол в кръвта на шофьорите, са често явление, което не трябва да се подценява и също съдържа определени права, засягащи проверявания. Установяване на алкохол в кръвта на водача на МПС над 0.5 промила е административно нарушение по ЗДвП, а концентрация над 1.2 промила е престъпление по Наказателния кодекс.В случай, че се съмнявате в изправността на уреда за измерване на алкохол можете да поискате да ви бъдат показани отличителните знаци върху дрегера, които са задължителни и показват, че апарата е преминал през годишен технически преглед.
Ако отчетените стойности ви съмняват, то можете да поискате от полицаят да ви издаде талон за кръвно изследване, което да получите срещу подпис. Полицаят отбелязва в направлението лечебното заведение, в което следва да се яви лицето и срока на явяването – до 45 минути, когато нарушението е извършено на територията на населено място, в което се намира лечебно заведение, и до 120 минути – в останалите случаи.

В правото сте си да поискате от пътните полицаи да ви дадат нов накрайник за дрегера, както и да го поставите лично.
При съмнения в изправноста на уреда за измерване на скоростта на МПС, може да поискате неговия идентификационнен номер, както и представяне на самото устройство за експертиза, като посочите тези данни и възражения в издадения ви акт за административно нарушение.

Според закона Вие може да бъдете проверен и за притежанието на аптечка, пожарогасител, светлоотразителен триъгълник и резервна гума.

Как трябва да изглежда и какво да съдържа актът за административно нарушение
В него се вписват личните ви данни, дата и място на извършване на нарушението, както и описанието и причините за възникването му и други. Важното в случая е да прочетете внимателно съдържанието му и при открита нередност да впишете възраженията си в съответната графа.
Препоръчително е, след като опишете възраженията си, да сложите „Z” на останалото свободно място за писане, за да не може да се добавя нищо след това.

При съставянето на акт за констатирано нарушение, служителите имат право да задържат контролния талон. Те трябва да ви дадат копие от акта, който да показвате вместо талона при следващата проверка от органите на реда.
Шофьорската книжка не може да бъде иззета при обикновена проверка, с изключение на случаи, в които имате над 0.5 промила алкохол в кръвта. За да ви бъде отнета книжката обаче, е необходимо да има заповед за това, издадена от оправомощен ръководител на МВР, която да ви бъде връчена. Книжката Ви може да бъде отнета и в случай, че сте били наказани с лишаване от право да управлявате МПС и наказанието Ви е влязло.

Тази статия е публикувана в Статии. Натиснете, за да я добавите като отметка натисни.

This function has been disabled for Правна помощ.