Глобиха ме с електронен фиш! Какво да правя? Прочети, за да разбереш

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕЛЕКТРОННИЯТ ФИШ?Електронният фиш се издава за извършено нарушение, което е заснето с определени технически средства- стационарни камери или мобилни камери с радари.

КАКВО СЪДЪРЖА ЕЛЕКТРОННИЯТ ФИШ?

1.От кого е издаден- данни за съответната структура на МВР, действаща в района, в който е извършено нарушението.

2.Кога е извършено нарушението-  дата и точен час

3.Къде е извършено нарушението- посочване на точното място на извършването

4.От кого е извършено нарушението– посочва се регистрационния номер на автомобила-нарушител, както и имената и лични данни на лицето, което е вписано като негов собственик или ползвател.

5.Какво е извършено като нарушение– описва се точно извършеното нарушение

6.Нарушените разпоредби от закона– по кой закон, по кой член и съответно по коя алинея е нарушението

7.Какво е определеното за това нарушение наказание– посочва се размерът на предвидената в закона глоба.

8.Начин за доброволно изпълнение на наложената глоба– посочва се срок, сметка за доброволно плащане или мястото, където може да бъде платено.

Имайте предвид, че има образец на електронният фиш, утвърден от Министъра на вътрешните работи. Тоест има законови изисквания за неговият вид и съдържание. И това трябва да се спазва.Снима ви, издават Ви електронен фиш, но по какъв начин стига той до Вас.

 КАК НАУЧАВАТЕ, ЧЕ СТЕ СТАНАЛИ „ФОТОМОДЕЛ” ?

Оставяме настрани вариантът, при който вие си спомняте доста неясно, че преди време, движейки се с автомобила си, сте видели как „блесва” светкавицата на камерата и сте се усмихнали за по-добър резултат.

Какво казва законът?

Електронният фиш ще ви се изпрати с препоръчано писмо с обратна разписка

КАКВИ СА ВАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ В СЛУЧАЯ?

-В 14 дневен срок от получаването му, вие можете да го обжалвате. Подава се жалба до Районният съд, действащ на територията, на която е извършено нарушението.

-Ако автомобилът ви е бил откраднат преди извършване на нарушението или е със специален режим на движение, имате 7 дневен срок, в който може да възразите. /подавате писмено възражение до директорът на съответната структура на МВР, издала ви фишът. Прилагате и съответните доказателства по случая / .

Директорът се произнася в 7 дневен срок- може да анулира фиша или да го потвърди.

-Възможен вариант е да платите наложената глоба.  Не ви се вярва, но понякога и такива неща се случват. Просто си плащаме.

А ако вие не сте използвали колата си в този момент, а сте я предоставили услужливо на друго лице?

Не сте извършили вие нарушението, а ви се налага глоба. Законът е помислил и за този вариант.

От получаването на електронният си фиш, имате 14 дневен срок, в който може да подадете декларация, в която посочвате-

-данни за лицето, на което сте предоставили автомобила си

-копие от свидетелството му за управление на МПС

В този случай вашият електронен фиш ще се анулира, а на истинският нарушител ще се издаде нов фиш, вече с неговите имена. Разбира се, вашият автомобил отново ще остане главно действащо лице.

 

Влезлият в сила електронен фиш има действието на влязло в сила наказателно постановление.Ако в срок от 1 месец от влизането си в сила, глобата по него не се плати, данните се изпращат в НАП.

 Какво означава това на практика? Примерно решавате да продадете свой недвижим имот или кандидатствате за кредит / може и други случаи да има /- възможно е да ви изискат декларация за липса на задължения. В този случай вие сте принудени да си платите глобата, за да не се възпрепятстват нещата, които сте решили да направите.

Сега може би се питате ИМА ЛИ ДАВНОСТ ТАЗИ ГЛОБА?

След колко време при неплащане от ваша страна, би се погасила възможността тя да се търси принудително.

Предвидена е абсолютна давност от 3 години за глобите, налагани от КАТ. За електронния фиш- 2 години.  Срокът започва да тече от момента на извършване на нарушението.

Поради тази причина има предложения да се измени Законът за движение по пътищата и да се предвиди, че давността ще започва да тече от момента на връчването на електронният фиш или съответно на наказателното постановление, а не от датата на нарушението. Защо ли? Много шофьори отказват да си получат фишовете и постановленията, изчаквайки да мине давностният срок и задължението им да се погаси.

Важен въпрос е ИМА ЛИ СМИСЪЛ ДА ОБЖАЛВАМЕ ЕЛЕКТРОННИЯ СИ ФИШ?

Имайте предвид, че жалбата трябва да се подаде до Районният съд по местоизвършване на нарушението. Това е нещо, което трябва да знаете предварително с оглед евентуалните разходи, които бихте направили. Ще има образувано дело и вие трябва да пътувате до съответния съд.

По-често се обжалват фишове, които са за нарушения, извършени в близост до местоживеенето на нарушителя.

Най-често фишовете могат да „отпаднат” поради наличие на процесуални нарушения. Какво имам предвид? Нарушения, състоящи се в непълнота като данни в електронния фиш, изисквани от закона.

Примерно не е отбелязан кой е издателят на фиша, не е описано нарушението или мястото на извършването му, както и датата и часът на заснемането. Това са важни елементи, при липсата на които, нарушението остава недоказано, а вие ставате на момента късметлия, с отпаднала глоба.

Важни въпроси са дали ограничението на скоростта е въз основа на пътен знак или защото автомобилът е преминавал през населено място, дали има поставени знаци непосредствено преди мястото на заснемането за наличие на камери, дали камерата е технически изправна и др.

Възможно е да не е вписано при връчването кой е получил фишът и той да е изпратен без обратна разписка.

Спорен въпрос е и от какво техническо средство е била направена вашата снимка- стационарна или мобилна камера.Какво значение има това?

Голяма част от съдилищата ни приемат , че фиш, издаден въз основа на мобилна камера, е незаконен.

Изискването за електронният фиш е той да е издаден за нарушение, което е заснето отстационарна камера, без участие и присъствие на контролен орган или на нарушителя.

Ако нарушението ви е заснето от мобилна камера, то съответният орган на КАТ, е длъжен да Ви спре и да ви състави акт за извършеното нарушение.

Има определено недомислия при тези фишове и това създава и различно тълкуване и различни решения.

Дали да се обжалва или не е въпрос, подлежащ на индивидуална преценка.

В момента стационарните камери са 45 на брой. Имайте предвид, че те могат да снимат и нощно време, за разлика от мобилните. Каква е причината ли? Светкавицата- мобилните нямат светкавица. А хубавите снимки на тъмно много добре знаем как трябва да се правят.

Имайте предвид, че стационарните камери в населените места са настроени да засичат превишение на скоростта с 15-20 км/час от позволените.

Камерата не може да ви засече, ако преминавате в тунел, дори да е монтирана непосредствено на изхода му.

Стационарните камери не могат да уловят и съответно да снимат автомобил, движещ се с над 300 км/час  / примерно 301 км/час /. Интересно е, но точно такива любители на големите скорости, минават покрай камерата „тихомълком”. За да се получи снимката за електронен фиш, за по-малко от секунда камерата наслагва един върху друг 160 кадъра и така изчислява скоростта на автомобила.

При 250 км/ч кадрите падат под 60-70. Какво ще се получи като резултат от подобна снимка – път има, но колата липсва или е размазана. Обяснимо е при тази голяма скорост. Но все пак, не го правете и внимавайте със скоростта!

/ Статията не претендира за изчерпателност по съответната тема. Използваната юридическа терминология е сведена до минимум /.

адвокат Мариана Розованова

Тази статия е публикувана в Статии. Натиснете, за да я добавите като отметка натисни.

This function has been disabled for Правна помощ.