СЪДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНИ И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ

30,00 лв.

КАКВО ВКЛЮЧВА ПАКЕТЪТ

Този пакет ще ви предостави професионална юридическа помощ на достъпна цена. Същевременно оказвайки ви пълна подкрепа при настъпил правен спор.

Изготвяне на бланкетни договори за наем, заем, пълномощни, трудови договори и др. готови за подписване?
Приоритетно съдействие в сайта (за 1 месец) при поставен казус и предоставяне на конкретна информация?
Изготвяне на консултативно предложение при сключването на договор, представяне на рискове и разясняване на приложимата правна уредба?
Съдействие при измами свързани с покупки или продажби извършени по интернет.
Категория:

This function has been disabled for Правна помощ.