СЪДЕЙСТВИЕ В СФЕРАТА НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО НА ТЪРГОВЦИ И ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

50,00 лв.

Този пакет е полезен за търговци, които изпитват трудности в правната сфера и се нуждаят от неотложна юридическа помощ при/преди сключването на определ договор и вземане на жизненоважно решение.

  1. Изготвяне на договори и други бланки в готова форма за подписвне пригодена за вашата дейност
  2. Приоритетно съдействие в сайта (2 месеца) при поставен казус и предоставяне на конкретна информация
  3. Изготвяне на консултативно предложение при сключването на договори в сферата на търговското право или по-специално : Запис на заповед, договори за заем, договори за кредит, поръчителства, цесии и др.
  4. Защита на интересите на дружеството чрез предоставяне на актуална информация за правната уредба относима към зададения казус. Предоставяне на правна консултация в подробен PDF файл

This function has been disabled for Правна помощ.