КОНСУЛТАЦИИ ПРИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ НАРУШЕНИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН ОРГАН

20,00 лв.

КАКВО ВКЛЮЧВА ПАКЕТЪТ

Използвайте този пакет, за да си поръчате най-достъпната юридическа помощ, която ще ви окажем.

  1. Консултации при престъпления, извършени нарушения или искане до административен или друг държавен орган
  2. Изготвяне на жалби в електронен вариант готови за подписване и изпращане от пострадалия
  3. Изготвяне на консултативно предложение при претърпян инцидент свързан с престъпление или друго нарушение
  4. Представяне на цялостно предложение в PDF формат съответстващ на вашия спор с подробна аргументация и разглеждане на правната уредба
  5. Пакетът включва приоритетно съдействие (две седмици) от онлайн конултант при поставянето на дискусия в нашия форум.
  6. Предоставяне на литература в онлайн формат съотносима с вашия спор
Категория:

This function has been disabled for Правна помощ.