Вид публикации: Uncategorized

Вижте как съдът в САЩ се произнася по 10 доживотни присъди за ужасни престъпници. Видео

доживотен затвор

  Вижте как съдът в САЩ се произнася по 10 доживотни присъди за ужасни престъпници. Видео. Видеото е на английски и представя реални осъждания на опасни престъпници, които са извършили редица престъпления – грабежи, убийства и т.н. Леки ли са присъдите в България? Как мислите?

НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ Обн. ДВ. бр.64 от 23 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г., изм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 25 Октомври 2016г., изм. ДВ. бр.41 от 23 Май 2017г.   […]

This function has been disabled for Правна помощ.