Какво да правим при ПТП и как да получим обезщетение от застрахователя си?

КАК ДА ПОЛУЧИМ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ?

Вашите права и задължения като увредено лице:

  • Ако сте увредено лице (пострадало или претърпяло имуществена вреда) имате право да предявите претенция;
  • Ваше задължение е да удостоверите с документи основанието и размера на претърпяната вреда;
  • По всяко време, при запитване, да получите информация от застрахователя за състоянието на предявения от Вас иск.

Застрахователят е длъжен:

  • Да приеме вашето искане за финансова компенсация по гражданска отговорност;
  • Да ви уведоми (уведомява текущо при необходимост) какви документи очаква от Вас във връзка с удостоверяване на основанието и размера на претенцията;
  • Да не изисква от Вас такива доказателства, с които не може да се снабдите поради съществуващи нормативни пречки или поради липсата на правна възможност за осигуряването им, както и такива, за които може да бъде направена благоразумна преценка, че нямат съществено значение за установяване на основанието и размера на претенцията и целят необосновано забавяне и удължаване на процедурата по уреждане на претенцията;
  • Да се произнесе по основателността на Вашата претенция;
  • Да плати, ако тя е основателна.

Какво да очаквате след като сте предявили претенцията си към застрахователя?

При предявяването следва да бъдете информиран какви доказателства очаква от Вас застрахователят, за удостоверяване на основанието и размера на претенцията. След като предоставите изискваните документи и те безспорно доказват основателността на иска Ви в 15 дневен срок застрахователя определя и изплаща дължимото обезщетение.

Пример: при щета на МПС, предоставили сте протокол за ПТП, талона на превозното средство, застрахователя е извършил оглед на автомобила и вие сте се съгласили с направените констатации, предоставили сте шофьорска книжка и контролен талон на водача (ако такива са били изискани). Според съдържанието на протокола вие безспорно сте увреденото лице, а застрахователя носи риска по гражданска отговорност на виновния водач. Би следвало да бъдете компенсиран за претърпените вреди в 15 дневен срок.

Ако предоставените доказателства не удостоверяват Вашето право да получите обезщетение в искания размер, в 15 дневен срок застрахователя е длъжен мотивирано да Ви откаже плащане.

Ако обаче вредата е от такъв характер, че към момента на предявяване, не могат да бъдат предвидени всички необходимите доказателства, застрахователя има право да изиска допълнителни такива в срок от 45 дни от датата на предявяване.

Независимо от това дали сте предоставили всички необходими доказателства или дали е установен действителния размер на вредите, в срок от 3 месеца от датата на предявяване, застрахователят е длъжен да предостави на увреденото лице мотивирано становище. Когато няма основание за отказ за плащането, но определени обстоятелства не са били установени, компанията е длъжна да ги посочи изрично заедно с допълнителните доказателствените средства за тяхното установяване.

По всяко време можете да проверите състоянието на Вашата претенция чрез страницата на застрахователя, със съдействието на Вашия посредник или в ликвидационния център на компанията.

Статията е изготвена от broko.bg

Адвокатско дружество – Георги Костов и сътрудници осъществява правна помощ при случаи с пострадали лица и вещи при пътнотранспортни произшествия.

Ако се нуждаете от адвокатска помощ, можете да ни потърсите ТУК

This function has been disabled for Правна помощ.