Прекратяване на договор с мобилен оператор преди края на договора. Какво следва?Какво представлява договорът с мобилен оператор?

Договорът с мобилен оператор представлява съглашение между потребител и оператор, който се задължава да ни предоставя определена услуга за определена цена, която ние му дължим. Договорът е граждански, което означава, че могат свободно да се уговорят условията по него, стига само те да отговарят на нормативата уредба в закона и практиката определена от КЗП.

Може ли да има скрити условия или вратички в договора, които да ни опарят в по-късен момент?

Не! Всичко, което може да иска от вас мобилният оператор трябва да е описано в договора. Това ще рече: неустойки, лихви, вноски и т.н. Не може операторът сам да си начислява неустойки и други плащания едностранно без да са посочени в договора.

Неустойката какво представлява? Ако прекратя договора си, ще плащам ли?

Неустойката е така наречена своеобразна санкция спрямо страната, която е прекратила договора едностранно без причина. Обикновено тя се дължи когато потребителят още преди да му е изтекъл срокът, сключи договор с друг оператор и прекрати отношенията си с предишния. Неустойките могат да бъдат доста болезнени, много често операторите определят неустойките в размер на месечните вноски до края договора на потребителя. Това е една от причините много от хората да предпочетат да изчакат да им изтече срокът на договора и тогава да преминат към нов оператор.


Ново от 2016г. за максималния размер на неустойките!

Тази болезнена тема не остана незабелязана от държавата и по специално от Комисията за защита на потребителите.

През юли 2016г. влезна в сила споразумение между Комисията и едни от най-големите мобилни оператори в страната: Мобилтел (Мтел)  и Виваком. Според това споразумение максималният размер на неустойката по договор с месечна вноска се изчислява за 3 месеца! Това означава, че ако имаме вноска по договор за услуга 30лв. на месец, от нас ще могат да търсят само 90 лв. ако сме прекратили нашия договор едностранно. Това правило важи само за следните оператори.

Ако сме клиенти на Виваком?

Можем да прекратим предсрочно договор при обезщетение до 3 месечни такси от 1 май 2015.

Ако сме клиенти на Мобилтел?

Можем да прекратим предсрочно договор при обезщетение до 3 месечни вноски само ако е сключен след 1 юли 2016. От компанията отказват да прилагат новите условия към договори сключени преди тази дата, въпреки сключеното споразумение с КЗП.

Ако сме клиенти на Теленор?

Ако искате да развалите договор с тази компания, ще трябва да заплатите всички такси до края на договора. Срещу „Теленор“ ЕАД е заведено дело от Комисия за защита на потребителите (гр. дело № 15539/2014г. Софийски градски съд ) за прогласяване нищожност на клаузата от общите условия, която регламентира тази практика. В момента делото все още тече и очакваме решение в най-кратък срок.

Следва да имате предвид, че това са общи положения и за всеки случай следва да се подходи индивидуално. Имаме предвид, че може да има други нарушения на Закона за защита на потребителите, ЗЗД и т.н. Правна помощ извършва консултации и съдействие по въпроси свързани със спорове с мобилни оператори и др. Можете да ни потърсите на сайта ни, фейсбук страницата ни и тук

 

 

This function has been disabled for Правна помощ.